Grupy docelowe

Grupa docelowa objęła 110 studentów studiów stacjonarnych kluczowego dla gospodarki utworzonego w 2009 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach kierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach, przyjętych na studia w roku akademickim 2011/2012.
Z badań potwierdzających zapotrzebowanie na absolwentów kierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach wynika, że:
  • poszukiwani są specjaliści w zakresie informatyki, a zwłaszcza dynamicznie rozwijających się systemów informatycznych, w szczególności w obszarach: materiałowego i technologicznego projektowania maszyn, urządzeń oraz innych produktów i systemów stosowanych w maszynach, układach mechatronicznych, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze diagnostycznej; systemów zintegrowanego zarządzania przemysłowego, środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością procesów wytwórczych;
  • wśród kierunków technicznych do specjalności cieszących się największym zainteresowaniem rynku pracy należy po informatyce (29%) inżynieria materiałowa (10%);
  • odnotowano zainteresowanie studiami w zakresie Informatyki Stosowanej z Komputerową Nauka o Materiałach.