Zadania

W projekcie QUAPINFO zaplanowane następujące zadania:
  • Stypendia dla najlepszych studentów;
  • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów kierunkowych;
  • Zajęcia dodatkowe;
  • Specjalistyczne kursy zakończone certyfikatami;
  • Branżowe szkolenia z aktywizacji zawodowej;
  • Wakacyjny kurs informatyki przemysłowej;
  • Dofinansowanie dodatkowej aktywności najlepszych studentów;
  • System doradztwa zawodowego dla najzdolniejszych studentów;
  • Płatne staże dla studentów;
  • Partnerski program ekspercki.