Źródła finansowania

Projekt „QUAPINFO - Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach” jest współfinansowany:

  • w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
  • w 15% przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego