Zespół realizujący projekt

W skład Zespołu Realizującego Projekt wchodzą:

 • Koordynator Projektu - m. dr h.c. prof. dr. hab inż. Leszek A. Dobrzański
 • Biuro Projektu QUAPINFO
  Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej
  ◦ul. Konarskiego 18a p. 356
  44-100 Gliwice
  tel:(+4832) 2372471 
  faks:(+4832) 2372281
  email:biuro@quapinfo.pl