Oddziaływanie projektu

  • Zwiększenie do 22% odsetka absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych;
  • Zmniejszenie o 33% odsetka studentów niekontynuujących nauki po I roku studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych.