Kursy

Projekt QUAPINFO – poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przewiduje uatrakcyjnienie systemu kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach poprzez organizację wszechstronnych szkoleń i kursów oraz innych działań dydaktycznych dla studentów/-ek w latach 2012-2015.


KURSY

Wakacyjne - w ramach wakacyjnych kursów informatyki przemysłowej przewidziano spotkania kursantów ze specjalistami branżowymi i przedstawicielami przemysłu oraz wykłady z zakresu informatyki przemysłowej. Spotkania pozwolą na zapoznanie się z możliwościami zdobycia ciekawej i dobrze płatnej pracy, z wymaganiami stawianymi przez pracodawców, a także poznać ciekawe kariery osób które odniosły zawodowy sukces, szczególnie w przemyśle. Natomiast wykłady uzupełnią wiedzę kursantów o liczne nowinki naukowo-techniczne z tematyki szeroko pojętej inżynierii materiałowej. Kursy te będą odbywać się corocznie pod koniec września w latach 2013-2015. Zaplanowano 20 godzin spotkań z przedstawicielami przemysłu oraz 10 godzin wykładów w trakcie każdego z 3 wakacyjnych kursów, przewidziana jednorazowa liczba kursantów to 20 osób. Ponieważ kurs wakacyjny nie odbył się w 2012 roku zaplanowano na najbliższym kursie 40 godzin spotkań z przedstawicielami przemysłu oraz 20 godzin wykładów, przewidziana jednorazowa liczba kursantów to 40 osób.

Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w wakacyjnych kursach Informatyki przemysłowej - Wisła, 22-28.09.2014 r.- sem VI”

Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w wakacyjnych kursach Informatyki przemysłowej - Wisła, 22-28.09.2014 r.- sem IV”

(Wniosek należy złożyć do 02.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Katarzyna Minota)- we wniosku należy podać średnią z semestru poprzedzającego semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)
Podstaw modelowania MES– pozwoli uczestnikom nabyć wiele praktycznych umiejętności dotyczących komputerowego wspomagania projektowania oraz produkcji. Zajęcia kursu będą odbywać się przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej znajdującej się w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Kurs będzie obejmować 60 godzin, przewidziana liczba kursantów to 30 osób.
(Wniosek należy złożyć do 16.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Katarzyna Minota)- we wniosku należy podać średnią z semestru poprzedzającego semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)
Administracji sieciami komputerowymi – pozwoli uczestnikom zapoznać się nowoczesnymi technologiami sieci komputerowych, zarówno pod kątem projektowania jak i zarządzania.  W jego skład wchodzą cztery przedmioty, omawiające współczesne technologie sieciowe: podstawy sieci komputerowych, routing i protokoły routingu, sieci lokalne i bezprzewodowe oraz technologie sieci rozległych.  Kurs będzie obejmować 60 godzin, przewidziana liczba kursantów to 20 osób.
(Wniosek należy złożyć do 16.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Katarzyna Minota)- we wniosku należy podać średnią z semestru poprzedzającego semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)
Komputerowa analiza obrazu w inżynierii materiałowej – pozwoli uczestnikom zapoznać się z zagadnieniami metod pozyskiwania obrazów cyfrowych, przetwarzania obrazu: przekształceń punktowych, filtracji obrazu, przekształceń morfologicznych, złożonych przekształceń morfologicznych, technik segmentacji i indeksacji, pomiarów parametrów obiektów na obrazach.  Kurs będzie obejmować 30 godzin, przewidziana liczba kursantów to 10 osób.
(Wniosek należy złożyć do 16.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Katarzyna Minota)- we wniosku należy podać średnią z semestru poprzedzającego semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)
Statystyczna analiza danych – pozwoli uczestnikom zapoznać się z możliwością analizowania danych empirycznych- począwszy od opisu pojedynczych zamiennych, poprzez wnioskowanie statystyczne, aż do analiz wielozmianowych- tak za pomocą tabel krzyżowych jak i bardziej zaawansowanych technik regresji czy analizy głównych składowych. Kurs będzie obejmować 30 godzin, przewidziana liczba kursantów to 10 osób.
(Wniosek należy złożyć do 16.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Katarzyna Minota)- we wniosku należy podać średnią z semestru poprzedzającego semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)

Lista osób zakwalifikowanych do kursu „ Statystyczna analiza danych”

Lista osób zakwalifikowanych do kursu „ Komputerowej analizy danych w IM”

Lista osób zakwalifikowanych do kursu „ Podstaw modelowania MES”

Lista osób zakwalifikowanych do kursu z zakresu aktywizacji zawodowej

Lista osób zakwalifikowanych do kursu „ Administracji sieciami komputerowymi ” sem IV

Lista osób zakwalifikowanych do kursu „ Administracji sieciami komputerowymi ” sem VI


SZKOLENIA

Branżowe z zakresu aktywizacji zawodowej:
CYKL I, II i III – szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej będą dotyczyć dwóch podstawowych modułów: przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (90 h dla 30 osób), oraz autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy (90h dla 30 osób). Ponadto zaplanowano moduł szczególnie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych (30h).
(Wniosek należy złożyć do 16.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Katarzyna Minota)- we wniosku należy podać semestru poprzedzającego z semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)
Studenci II I III roku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach zainteresowani uczestnictwem w wymienionych kursach/szkoleniach powinni złóżyć wypełnione i podpisane wnioski. (http://www.platforma.imiib.polsl.pl/stp/index.php)

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3