ZAJĘCIA DODATKOWE

Projekt „QUAPINFO – poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przewiduje organizację zajęć dodatkowych, w których mogą wziąć udział wszyscy chętnych studenci Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach objęci programem stypendialnym. Zajęcia dodatkowe mają uatrakcyjnić oraz w przystępny sposób przybliżyć świat nauki, co z kolei ma pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie liczby studentów rezygnujących z dalszej edukacji.

Przewidziane w projekcie QUAPINFO zajęcia dodatkowe w latach 2012-2015:

Dodatkowe zajęcia z zakresu sztucznej inteligencji w języku angielskim zaplanowane w celu zwiększenia kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na makrokierunku ISzKNoM i uatrakcyjnienia kształcenia zostaną przeprowadzone przez pracowników WMT, którzy posiadają niezbędne wysokie kwalifikacje. Zajęcia będą kontynuowane. (Więcej informacji na ten temat wkrótce)

Dodatkowe z zakresu komputerowej nauki o materiałach w celu zwiększenia kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na makrokierunku ISzKNoM i uatrakcyjnienia kształcenia zostaną przeprowadzone przez pracowników WMT, którzy posiadają niezbędne wysokie kwalifikacje. Zajęcia będą kontynuowane. (Więcej informacji na ten temat wkrótce)